Materiały dla nauczycieli

Interaktywne ćwiczenia dla języka dzukowskiego

Mowa Dzuków a mowa litewska i polska. Znajdź język Dzuków na mapie, a potem spróbuj rozwiązać zagadki.