Interaktywna mapa języków zagrożonych

Witaj na interaktywnej mapie zagrożonych języków. Możesz tu podróżować po świecie językowej różnorodności, uczyć się o językach, ich użytkownikach, kulturach i fascynujących wielojęzycznych miejscach. Zespół projektu COLING dodał na tej mapie nowe punkty i ćwiczenia interaktywne dla języków: nahuatl, klasyczny majański, dzukowski.