Uczestnicy

Partnerzy

W projekcie CoLing uczestniczy pięć instytucji akademickich i dwie organizacje pozarządowe z czterech krajów Europy we współpracy z sześcioma instytucjami w USA oraz w Meksyku.

 

Uczestnicy

Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales

Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (UW) ma szczególną misję na uczelni: to centrum interdyscyplinarnych badań humanistycznych, jak również inicjator i koordynator międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych kursów związanych z interdyscyplinarnymi badaniami na trzech stopniach edukacji. Multidyscyplinarny charakter wydziału wspierany jest...

Więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), a w szczególności Wydział Neofilologii, cieszy się ugruntowaną pozycją i doświadczeniem w badaniu języków mniejszościowych z perspektywy językowej, socjolingwistycznej, etnolingwistycznej i glottopolitycznej, m.in. poprzez oparte na społeczności i skierowane do społeczności badania terenowe...

Więcej

Uniwersytet w Groningen, Campus Fryslân

Uniwersytet w Groningen (GRO), Wydział Języka i Kultury Fryzyjskiej, prowadzi badania o wielojęzycznej i wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Holandii. Widzimy język, politykę i kulturę rdzennych grup mniejszościowych we Fryzji jako część szerszego kontekstu i badamy sposoby poznawania i opisywania współczesnej...

Więcej

Fryske Akademy

Fryske Akademy (FRY), od swojego powstania w 1938 roku, odgrywa wiodącą rolę w dokumentacji, archiwizacji i badaniach nad językową różnorodnością prowincji Fryslan, obejmując różne dialekty języków zachodniofryzyjskiego, niderlandzkiego, dolnosaksońskiego i kilka mieszanych wariantów. Badania Akademii skupiają się na trzech...

Więcej

Uniwersytet w Lejdzie

Leiden University (ULEI) Centre for Indigenous America Studies is an inter-faculty collaboration between the Leiden University Centre for Linguistics and Archaeological Heritage of Indigenous Peoples, and is a research and teaching hub for innovation within research on and with...

Więcej

Gruppo di Azione Locale per lo Sviluppo Rurale dell’Area Grecanica

Gruppo di Azione Locale per lo Sviluppo Rurale dell’Area Grecanica (GAL) zajmuje się w projekcie rozwijaniem innowacyjnych metod nauczania w formie tekstowej i cyfrowej. Zakrojona na szeroką skalę praca GAL nad wspieraniem i ochroną mniejszości Greko zaowocowała kilkoma innowacyjnymi...

Więcej

LgSC

LgSC prowadziło działalność od 1990 do 1994 roku i wznowiło ją w 2004 roku mottem “W Łatgalii wstaje słońce”. Centrum otrzymuje finansowanie z Łotwy i Norwegii. Jego celem jest rozwój i koordynacja działań na rzecz kultury, ekonomii i społeczeństwa Łatgalii....

Więcej