Success stories

Ik gadu februāra beigās Latgalīšu kulturys goda bolvys “Boņuks” ceremonijā godina un apbalvo iepriekšējā gada aktivitātes, personības, notikumi un darbi, bez kuriem nebūtu iedomājama latgaliskā kultūra.

Balvas saņēmēju noskaidrošanai ik gadu tiek izsludināta pretendentu pieteikšana. To darīt ir aicināti latgalieši un ikviens latgaliskās kultūras interesents. Pieteiktos pretendentus vērtē žūrija, kura pēcāk balsojumā nosaka uzvarētājus. “Boņuka” balvu pasniedz par veikumu mūzikā, žurnālistikā, kino, literatūrā, tradicionālajā un laikmetīgajā kultūrā u.c. Ik gadu pasniedz arī balvu par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā.

Foto: Latgales vēstniecība GORS

Latgalīšu kultrys goda bolvys “Boņuks” pasniegšanas ceremonija ir ne vien atskats par iepriekšējā gadā paveikto, bet arī latgaliešu kultūras aktīvāko ļaužu, interesentu un atbalstītāju satikšanās. Ik gadu pasākumu muzikāli kuplina latgaliešu grupas un dziedātāji. Balvas pasniegšanas ceremonija vienmēr notiek latgaliešu valodā.

Balvas mērķis ir veicināt latgaliešu kultūrvides saglabāšanu un attīstību, kā arī apkopot un godināt spilgtākos un nozīmīgākos sasniegumus latgaliešu kultūrā pagājušā gada griezumā. Latgalīšu kulturys goda bolvi “Boņuks” pasniedz kopš 2009. gada.

Musical video narration about a fieldwork for collecting data of Latgalian speech for the Latgalian language corpus. The video reports on the collaborative mission conducted during the summer of 2021…
Fieldworking in Aglona
Among the Polish community in Texas and its supporters, events related to Polish traditions are becoming more and more popular. Here you can watch short reports from the annual Christmas…
Polish traditions in Texas Texan Polonia - traditions
The GAL (Local Action Group) Area Grecanica is an consortium established in 1997. The GAL Area Grecanica works within its own territory to build opportunities for sharing a common vision…
GAL Area Grecanica
The museum was established in 2016 and it is dedicated to the German linguist, Gerhard Rohlfs, known for his influential work on Greek, proving that the Grecanico origins from Magna…
Gerhard Rohlfs Museum of the Calabrian Greek
Šobrīd tikai dažās Latgales skolās bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt latgaliešu rakstu valodu un dziļāk izzināt Latgales novada vēsturi un kultūru. Tas notiek, pateicoties skolotāju iniciatīvai un patriotismam. Neskatoties…
Olimpiāde un skatuves runas konkurss latgaliski
Tymoteusz Król started documenting his grandparents generation’s language when he was only 11 years old. This language is Wilamowicean, one of the smallest minority languages of Poland. Above you can…
Tymoteusz Król Revitalisation
Polish music marks its lively presence among Texan Polonia. In this section, we present recordings of the traditional Polish songs, predominantly from Wielkopolska region. The songs were performed by Polska…
Polska Kapela in Texas Texan Polonia
Kopš 2019. gada 27. aprīļa Latvijā atzīmē Latgales kongresa dienu. Tā atgādina par 1917. gada aprīlī Latgales kongresā pieņemtajiem zīmīgajiem lēmumiem, kas veido pamatu Latvijas valstij un Latvijas Satversmei. 2018.…
Latgales kongresa diena – latgaliskās pašapziņas celšanai
In Texas, USA there is the oldest Polish settlement in the United States: Panna Maria. There are also two other locations in the neighborhood, whose inhabitants declare being Polish descendants.…
Land of Free People – Polish Heritage in Texas
Musical video narration about a fieldwork for collecting data of Latgalian speech for the Latgalian language corpus. The video reports on the collaborative mission conducted during the summer of 2021…
Fieldworking in Aglona
Among the Polish community in Texas and its supporters, events related to Polish traditions are becoming more and more popular. Here you can watch short reports from the annual Christmas…
Polish traditions in Texas Texan Polonia - traditions
The GAL (Local Action Group) Area Grecanica is an consortium established in 1997. The GAL Area Grecanica works within its own territory to build opportunities for sharing a common vision…
GAL Area Grecanica
The museum was established in 2016 and it is dedicated to the German linguist, Gerhard Rohlfs, known for his influential work on Greek, proving that the Grecanico origins from Magna…
Gerhard Rohlfs Museum of the Calabrian Greek
Šobrīd tikai dažās Latgales skolās bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt latgaliešu rakstu valodu un dziļāk izzināt Latgales novada vēsturi un kultūru. Tas notiek, pateicoties skolotāju iniciatīvai un patriotismam. Neskatoties…
Olimpiāde un skatuves runas konkurss latgaliski
Tymoteusz Król started documenting his grandparents generation’s language when he was only 11 years old. This language is Wilamowicean, one of the smallest minority languages of Poland. Above you can…
Tymoteusz Król Revitalisation
Polish music marks its lively presence among Texan Polonia. In this section, we present recordings of the traditional Polish songs, predominantly from Wielkopolska region. The songs were performed by Polska…
Polska Kapela in Texas Texan Polonia
Kopš 2019. gada 27. aprīļa Latvijā atzīmē Latgales kongresa dienu. Tā atgādina par 1917. gada aprīlī Latgales kongresā pieņemtajiem zīmīgajiem lēmumiem, kas veido pamatu Latvijas valstij un Latvijas Satversmei. 2018.…
Latgales kongresa diena – latgaliskās pašapziņas celšanai
In Texas, USA there is the oldest Polish settlement in the United States: Panna Maria. There are also two other locations in the neighborhood, whose inhabitants declare being Polish descendants.…
Land of Free People – Polish Heritage in Texas