Partnerzy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), a w szczególności Wydział Neofilologii, cieszy się ugruntowaną pozycją i doświadczeniem w badaniu języków mniejszościowych z perspektywy językowej, socjolingwistycznej, etnolingwistycznej i glottopolitycznej, m.in. poprzez oparte na społeczności i skierowane do społeczności badania terenowe w Europie, Azji i Amerykach.

Zespół UAM zrzesza specjalistów w językach helleńskich, romańskich i bałtyckich, w studiach nad Meksykiem, w fonetyce i przetwarzaniu mowy, w studiach nad przekładem transkulturowym, w dialektologii socjolingwistycznej, w pedagogice partycypacyjnej, w metodach nauczania i uczenia się języków i kultur, w badaniach porównawczych nad standardyzacją językową i ideologiami językowymi, w socjolingwistyce pisma, piśmiennictwa i tożsamości oraz w prawach językowych i ich implementacji w zróżnicowanych konstelacjach czynników językowo-kulturowych.

Działania związane tematycznie z projektem COLING, prowadzone w ostatnich latach, obejmują polski projekt Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej – Baza dokumentacji zagrożonych języków oraz udział w międzynarodowym projekcie INNET: INNET Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages, w którym zespół UAM stworzył platformę edukacyjną languagesindanger.eu do nauki i nauczania o różnorodności językowej, zagrożonych językach i dokumentacji językowej, oraz zorganizował Szkołę Letnią INNET o techologicznych rozwiązaniach do dokumentacji mniej używanych języków (Gniezno, 2013). Dwuletni program studiów magisterskich Empirical Linguistics and Language Documentation został otwarty na Wydziale w 2016 roku.

To na UAM przeprowadzono pierwsze w Polsce analizy i ekspertyzy do Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Partnerzy UAM zainicjowali badania w Wilamowicach nad ich wyjatkowym mikrojęzykiem w latach 80. i 90., oraz nad innymi europejskimi mikrojęzykami (takimi jak griko, karaimski, mirandyjski, wschodniofryzyjski). Badacze z UAM zapoczątkowali również studia porównawcze nad socjolingwistyką i polityką językową języka fryzyjskiego w Holandii i w Niemczech oraz kaszubskiego w Polsce. Tradycja studiów bałtyckich na UAM zaowocowała indywidualnymi i zespołowymi projektami dotyczącymi języka łatgalskiego jako regionalnego w łotewskiej polityce językowej, języków mniejszościowych Łotwy, a także bałto-słowiańskich kontaktów językowych. Zespół UAM opracował model badań socjolingwistycznych i językoznawczych oparty na społeczności i skierowany do społeczności.