Partnerzy

Fryske Akademy

Fryske Akademy (FRY), od swojego powstania w 1938 roku, odgrywa wiodącą rolę w dokumentacji, archiwizacji i badaniach nad językową różnorodnością prowincji Fryslan, obejmując różne dialekty języków zachodniofryzyjskiego, niderlandzkiego, dolnosaksońskiego i kilka mieszanych wariantów. Badania Akademii skupiają się na trzech tematach: (i) standardyzacji i opisie języka, (ii) synchronii i diachronii języka i (iii) wielojęzyczności i nauczaniu języka.

Fryske Akademy jest doskonale przygotowana do rozwijania tych trzech obszarów. Instytucja szczyci się długą tradycją udostępniania danych badawczych, a jej ambicją jest zostanie w pełni otwartym repozytorium danych o języku zachodniofryzyjskim, zarówno dla badaczy, jak i dla wszystkich zainteresowanych. FA odgrywa również znaczącą rolę wstandardyzacji zachodniofryzyjskiego, w jego wdrażaniu i monitorowaniu programów edukacji wielojęzycznej oraz w rozwoju narzędzi dydaktycznych (słowników, gramatyk, korektorów pisowni, tłumaczenia automatycznego, maszynowego rozpoznawania mowy itd.), często we współpracy z partnerami z sektora publicznego i prywatnego.

Fryske Akademy jest także siedzibą Mercator European Research Center on Multilingualism and Language Learning, cieszącego się międzynarodowym uznaniem niezależnego centrum konsultacyjnego, w którym osoby decyzyjne mogą uzyskać oparte na badaniach informacje i rady dotyczące wielojęzycznej edukacji, polityki i prawodawstwa w Europie. W celu uzyskania wiarygodnych informacji o małych językach używanych w innych europejskich krajach, Mercator ściśle współpracuje z europejskimi ekspertami, instytucjami i uniwersytetami.

Zagadnienia badawcze Mercator obejmują:

  • Jakie jest miejsce mniej używanych języków w polityce krajów europejskich i jak można wzmocnić ich pozycję?
  • Jakie jest miejsce mniej używanych języków w systemach edukacyjnych Europy?
  • Jakie korzyści z aktualnej wielojęzycznej rzeczywistości mogą czerpać rynek pracy i system edukacji?
  • Jak sprawić, żeby mniej używane języki były lepiej widoczne w sieci?