Partnerzy

Uniwersytet w Groningen, Campus Fryslân

Uniwersytet w Groningen (GRO), Wydział Języka i Kultury Fryzyjskiej, prowadzi badania o wielojęzycznej i wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Holandii. Widzimy język, politykę i kulturę rdzennych grup mniejszościowych we Fryzji jako część szerszego kontekstu i badamy sposoby poznawania i opisywania współczesnej różnorodności kontynentu europejskiego.

Na studiach licencjackich i magisterskich, studenci uczą się mówić i pisać po fryzyjsku, a także poznają historię i kulturę peryferyjnego regionu Fryzji w Holandii. Nasze programy dają jednak znacznie więcej: studenci zyskują bogaty wgląd w językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz szczegółowo omawiają zagadnienia socjolingwistyczne. Naszym celem jest wykształcić ekspertów w dziedzinie języków i kultur mniejszościowych. Ucząc studentów o społecznych i indiwydualnych efektach wielojęzyczności, a także skupiając się na tle polityczno-językowym, przygotowujemy kandydatów do pracy na całym świecie.

Campus Fryslân Uniwersytetu w Groningen to najmłodszy wydział uczelni. Jest usytuowany w Leeuwarden, stolicy Fryzji. Założeniem wydziału jest wywieranie edukacyjnego i naukowego wpływu na region, z wyraźnym naciskiem na prowadzenie interdyscyplinarnych, transdyscyplinarnych i istotnych badań i działań edukacyjnych zgodnych z Frisian Knowledge Agenda. W związku z tym, działania naukowe podejmowane w Campus Fryslân obejmują szereg projektów związanych z językiem fryzyjskim, począwszy od łączonych studiów magisterskich o wielojęzyczności (z naciskiem na fryzyjski/niderlandzki), skończywszy na doktoranckiej grupie badawczej “Kultura, Język i Technologia”, która zajmuje się zagadnieniami praktycznymi wielojęzyczności w regionie. We wszystkich przypadkach, szczególną uwagę poświęca się językowi fryzyjskiemu, czy to poprzez badanie jego konturów melodycznych, opracowywanie innowacyjnych technik rozpoznawania zaburzeń głosu w językach mniejszościowych, czy przez opisywanie skutków kontaktu językowego i zmiany językowej.