Materiały dla nauczycieli

Interaktywne ćwiczenia dla języka majańskiego

Jak działa pismo Majów? Jak funkcjonuje sławny majański sposób liczenia? Zobacz i spróbuj swoich sił w interaktywnych ćwiczeniach tutaj oraz na stronie: http://languagesindanger.eu/map-html/en/ex-americas-maya.php