Materiały dla nauczycieli

Alfabet łatgalski “Skreineite”

“Skreineite”(2014) ir pirmā digitālā latgaliešu ābece. To izveidojusi Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Juri Cibuļu un Lidiju Leikumu. Ābece sastāv no trīs daļām – mācību līdzekļa “Skreineite. Vuicūs lasiet”, darba burtnīcas “Skreineite. Vuicūs rakstiet” un uzziņu materiāla pedagogiem. “Skreineite” ir klasiska tipa pirmmācības grāmata, kas paredzēta lasītmācīšanai latgaliešu rakstu valodā. To var izmantot mājmācībā, pirmsskolā vai sākumskolas 1. klasē, izstrāde paredzēta skolēniem, kas vēl neprot lasīt. Ābece sastādīta pēc analītiski sintētiskās skaņu metodes. Ābeces veidošanā ņemti vērā 2007. gadā apstiprinātie Latgaliešu rakstības noteikumi. Ābece un darba burtnīca „Vuicūs raksteit” skolotājiem un vecākiem piedāvā plašas iespējas pakāpeniski sagatavot skolēnu lasīt un rakstīt prasmes apgūšanai, iepazīstināt ar burtiem, saskatīt tos dabā, izveidot pašiem, iemācīt burtus salasīt vispirms zilbēs, viegli lasāmos vārdos, bet pēc tam arī sarežģītākos vārdos, īsos teikumos, vēlāk – saistītos tekstos. “Uzziņu materiāla” paskaidrojumi sniegs atbildes uz iespējamiem jautājumiem.

Foto: ekrānšāviņš.
Foto: ekrānšāviņš.

 

Uzziņu materiāls par latgaliešu ābeci “Skreineite”.