Materiały dla nauczycieli

Ucz się mówić po łatgalsku! (VIDEO)

Stowarzyszenie “Bruoli un Muosys” przygotowało materiały wideo do nauki języka łatgalskiego. Materiały zostały pogrupowane tematycznie.

Zaimki osobowe

Liczenie

Zaimki dzierżawcze

Alfabet

Zawody

Ubrania

Różne wyrażenia 🙂

Kolory

Człowiek – wygląd

Wykrzyknienia i partykuły

Czas i godziny

Święta

Słówka przydatne w podróżowaniu

Pogoda

Pory dnia

Zdrowie

Dom, mieszkanie, otoczenie

Zwierzęta w gospodarstwie i domu

O wyrazach “nui” i “nā”

Jedzenie