Materiały dla nauczycieli

Mayan maths

Do zapisu liczb Majowie używali trzech znaków: kropka to 1, kreska to 5, muszla to 0 (w Mezoameryce było używane już w 1. tysiącleciu pne!). System jest dwudziestkowy, a więc liczby od 1-19 zapisuje się przy pomocy kombinacji kropek i kresek.