Teaching materials

Digital learning tool “Olûtenš”

Elektroniskais mācību līdzeklis latgaliešu rakstu valodā “Olūteņš” (Lidija Leikuma, Veronika Dundure, Anna Vulcāne, 2018) paredzēts 4. klases skolēniem. Komplektā ietilpst mācību līdzeklis skolēniem, skaidrojošā vārdnīca, darba lapas un metodiskie ieteikumi skolotājiem un pārbaudes darbi. “Olūteņš” ir pirmais darbs, kas izmantojams kompleksai latgaliešu rakstu valodas un novadmācības apguvei. Tā saturs strukturēts tematiski veidotās nodaļās tā, lai mācību saturu varētu īstenot 70 stundās.

Mācību līdzekli “Olūteņš” izstrādājusi Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija.

Foto: ekrānšāviņš.
Foto: ekrānšāviņš.