Success stories

Šobrīd tikai dažās Latgales skolās bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt latgaliešu rakstu valodu un dziļāk izzināt Latgales novada vēsturi un kultūru. Tas notiek, pateicoties skolotāju iniciatīvai un patriotismam. Neskatoties uz to, jau kopš 2000. gada tiek organizēta latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde un skatuves runas konkurss “Vuolyudzāni”. Abu pasākumu organizēšanā lielu darbu veic Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija.

Skatuves runas konkursa “Vuolyudzāni” mērķis ir stiprināt bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, veidojot izpratni par latgaliešu autoru daiļradi, latgaliski rakstīta teksta vērtību, izteiksmību, attīstīt skolēnu skatuves runas meistarību, emocionalitāti, celt runas kultūru un izkopt latgaliešu rakstu valodu. Ik gadu skatuves runas konkursā aicina piedalīties gan pirmsskolas vecuma bērnus, gan 1. līdz 12. klases audzēkņus. Lai piedalītos konkursā, katram dalībniekam ir jāsagatavo divi daiļdarbu fragmenti latgaliski. Katru gadu konkursam tiek dota sava tematika.

Foto: publicitātes materiāls

Atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādes mērķis ir skolu jaunatnes vidū popularizēt latgaliešu kultūras mantojumu, nostiprināt izpratni par latgaliešu rakstu valodu kā svarīgu latviskās identitātes daļu, rosināt jauniešu interesi par latgaliešu valodu, kultūrvēsturi, vēsturi un veicināt kultūras vērtību un izcilāko novadnieku apzināšanu skolās. Olimpiādē var piedalīties vispārizglītojošo skolu 10. līdz 12. klašu komandas 3-5 skolēnu sastāvā. Ik gadu iepriekš tiek paziņotas olimpiādes tēmas, kas ļauj audzēkņiem laicīgi sagatavoties par konkrētajām tēmām. Kopš 2013. gada olimpiādei ir valsts atklātās olimpiādes statuss.

Foto: Imants Slišāns

 

Among the Polish community in Texas and its supporters, events related to Polish traditions are becoming more and more popular. Here you can watch short reports from the annual Christmas…
Polish traditions in Texas Texan Polonia - traditions
The GAL (Local Action Group) Area Grecanica is an consortium established in 1997. The GAL Area Grecanica works within its own territory to build opportunities for sharing a common vision…
GAL Area Grecanica
The museum was established in 2016 and it is dedicated to the German linguist, Gerhard Rohlfs, known for his influential work on Greek, proving that the Grecanico origins from Magna…
Gerhard Rohlfs Museum of the Calabrian Greek
Ik gadu februāra beigās Latgalīšu kulturys goda bolvys “Boņuks” ceremonijā godina un apbalvo iepriekšējā gada aktivitātes, personības, notikumi un darbi, bez kuriem nebūtu iedomājama latgaliskā kultūra. Balvas saņēmēju noskaidrošanai ik…
Latgalīšu kulturys goda bolva “Boņuks”
Tymoteusz Król started documenting his grandparents generation’s language when he was only 11 years old. This language is Wilamowicean, one of the smallest minority languages of Poland. Above you can…
Tymoteusz Król Revitalisation
Polish music marks its lively presence among Texan Polonia. In this section, we present recordings of the traditional Polish songs, predominantly from Wielkopolska region. The songs were performed by Polska…
Polska Kapela in Texas Texan Polonia
Kopš 2019. gada 27. aprīļa Latvijā atzīmē Latgales kongresa dienu. Tā atgādina par 1917. gada aprīlī Latgales kongresā pieņemtajiem zīmīgajiem lēmumiem, kas veido pamatu Latvijas valstij un Latvijas Satversmei. 2018.…
Latgales kongresa diena – latgaliskās pašapziņas celšanai
In Texas, USA there is the oldest Polish settlement in the United States: Panna Maria. There are also two other locations in the neighborhood, whose inhabitants declare being Polish descendants.…
Land of Free People – Polish Heritage in Texas
Among the Polish community in Texas and its supporters, events related to Polish traditions are becoming more and more popular. Here you can watch short reports from the annual Christmas…
Polish traditions in Texas Texan Polonia - traditions
The GAL (Local Action Group) Area Grecanica is an consortium established in 1997. The GAL Area Grecanica works within its own territory to build opportunities for sharing a common vision…
GAL Area Grecanica
The museum was established in 2016 and it is dedicated to the German linguist, Gerhard Rohlfs, known for his influential work on Greek, proving that the Grecanico origins from Magna…
Gerhard Rohlfs Museum of the Calabrian Greek
Ik gadu februāra beigās Latgalīšu kulturys goda bolvys “Boņuks” ceremonijā godina un apbalvo iepriekšējā gada aktivitātes, personības, notikumi un darbi, bez kuriem nebūtu iedomājama latgaliskā kultūra. Balvas saņēmēju noskaidrošanai ik…
Latgalīšu kulturys goda bolva “Boņuks”
Tymoteusz Król started documenting his grandparents generation’s language when he was only 11 years old. This language is Wilamowicean, one of the smallest minority languages of Poland. Above you can…
Tymoteusz Król Revitalisation
Polish music marks its lively presence among Texan Polonia. In this section, we present recordings of the traditional Polish songs, predominantly from Wielkopolska region. The songs were performed by Polska…
Polska Kapela in Texas Texan Polonia
Kopš 2019. gada 27. aprīļa Latvijā atzīmē Latgales kongresa dienu. Tā atgādina par 1917. gada aprīlī Latgales kongresā pieņemtajiem zīmīgajiem lēmumiem, kas veido pamatu Latvijas valstij un Latvijas Satversmei. 2018.…
Latgales kongresa diena – latgaliskās pašapziņas celšanai
In Texas, USA there is the oldest Polish settlement in the United States: Panna Maria. There are also two other locations in the neighborhood, whose inhabitants declare being Polish descendants.…
Land of Free People – Polish Heritage in Texas