Teaching materials

Elektroniskā latgaliešu vārdnīca

Latgaliešu vārdnīca ir daļa no elektroniskās “Lietuviešu-latviešu-latgaliešu vārdnīcas”. Tā tapusi kā daļa no projekta, kura ietvaros tika izveidots Mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss.  Korpusu veidoja Rēzeknes Augstskolas (šobrīd: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) speciālisti sadarbībā ar LU Matemātikas un informātikas institūta vadošajiem pētniekiem un speciālistiem.

Vārdnīcā nozīmes latgaliešu valodā pieskaņotas latviešu un lietuviešu valodas vārdu nozīmēm un respektējot svarīgākos latgaliešu normatīvos un leksikogrāfiskos avotus (P. Strods „Pareizraksteibas vōrdneica“ (1933); M. Bukšs, J. Placinskis „Latgaļu volūdas gramatika un pareizraksteibas vōrdneica“ (1973); „Latgalīšu pareizraksteibys nūsacejumi“ (2008) u. c.). Blakus nozīmju tulkojumam raudzīts noteikt latgaliešu vārdu stilistisko un ekspresīvo nokrāsu, rādīt to teritoriālo ierobežojumu un vēsturisko mainīgumu, tādējādi veicot aktuālo latgaliešu rakstu (jeb literārās) valodas normēšanas darbu. Pievienoti arī biežāk lietojamo lietvārdu deminutīvi, ko darina neregulāri.

Vārdnīca pieejama