Partnerzy

Gruppo di Azione Locale per lo Sviluppo Rurale dell’Area Grecanica

Gruppo di Azione Locale per lo Sviluppo Rurale dell’Area Grecanica (GAL) zajmuje się w projekcie rozwijaniem innowacyjnych metod nauczania w formie tekstowej i cyfrowej. Zakrojona na szeroką skalę praca GAL nad wspieraniem i ochroną mniejszości Greko zaowocowała kilkoma innowacyjnymi projektami, takimi jak Grekopedia, która wzbudziła zainteresowanie młodych ludzi kulturowym dziedzictwem ich małej ojczyzny.

Grekopedia to pierwsza aplikacja na systemy Android i IOS na greckojęzycznym obszarze Kalabrii. Aplikacja zawiera informacje o historii i kulturze regionu oraz, przede wszystkim, pierwszy internetowy słownik Greko. Sukces Grekopedii utwierdził organizację w przekonaniu o słuszności poszukiwania nowych metod angażowania młodych pokoleń w proces rewitalizacji języka i kultury grekańskiej.