Partnerzy

Latgolys Studentu centrs

Latgolys Studentu centrs (Studenckie Centrum Łatgalskie, LgSC) prowadziło działalność od 1990 do 1994 roku i wznowiło ją w 2004 roku mottem “W Łatgalii wstaje słońce”. Centrum otrzymuje finansowanie z Łotwy i Norwegii. Jego celem jest rozwój i koordynacja działań na rzecz kultury, ekonomii i społeczeństwa Łatgalii.

Wśród największych projektów wymienić można szkołę letnią dla uczniów szkół średnich, festiwal muzyki łatgalskiej, comiesięczne wieczory folkloru i tradycji łatgalskich. LgSC jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Republice Łotewskiej jako reprezentacja studentów z łotewskiego regionu Łatgalii. Jej celem jest ochrona, utrzymanie i rozwój kultury i języka łatgalskiego, ale również europejskiej tożsamości i rozwoju ekonomicznego i społecznego Łatgalii. LgSC przeprowadził szereg projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym inicjatyw skupiających się na żywotności języka, planowaniu językowym i zachowaniu łatgalskiego jako języka regionalnego w Łotwie. Dzięki działaniom LgSC, w 2007 roku przyjęto normy ortograficzne języka łatgalskiego.
Organizacja prowadzi również czasopismo internetowe zatytułowane LaKuGa Latgališu Kulturys gazeta, poświęcone kwestiom zachowania języka.