Partnerzy

Uniwersytet Warszawski, Wydział Artes Liberales

Wydział “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (UW) ma szczególną misję na uczelni: to centrum interdyscyplinarnych badań humanistycznych, jak również inicjator i koordynator międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych kursów związanych z interdyscyplinarnymi badaniami na trzech stopniach edukacji.


Multidyscyplinarny charakter wydziału wspierany jest przez grupę młodych badaczy posiadających stopień doktora, będących ekspertami w takich dziedzinach jak: językoznawstwo, filologia i etnohistoria nahuatl, studia mezoamerykańskie i transatlantyckie, język i kultura Wilamowic, studia nad traumą kulturową i etniczną/językową dyskryminacją, ideologie językowe i nauczanie języków mniejszościowych (17 lat nieprzerwanego doświadczenia w nauczaniu nahuatl w ramach jedynego na świecie stałego kursu na trzech stopniach studiów; wilamowski i quechua). W obrębie dyscyplin, wkład wydziału w projekt COLING obejmuje etnohistorię, antropologię kulturową, kontakt językowy, antropologię językową, socjolingwistykę i psychologię. Badania i oferta kursów obejmuje rozmaite związki humanistyki, nauk społecznych i nauk przyrodniczych. Dowodem naszej silnej interdyscyplinarnej pozycji jest między innymi fakt, że niektóre z rozwiązań, wynikających z inicjatyw naszej społeczności, zostały zaadaptowane na wszystkich wiodących uniwersytetach w Polsce (przede wszystkim system interdyscyplinarnych Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – MISH).