Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej (Inne-Jezyki)

Inne-jezyki to baza dokumentacji zagrożonych języków, zawierąca informacje i materiały dotyczące zagrożonych odmian językowych stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych kontaktów.