Archiwa: Podobne Projekty

The Digital Language Diversity Project (DLDP)

Misją DLDP jest promowanie zrównoważonego rozwoju europejskich języków regionalnych i mniejszościowych w cyfrowym świecie poprzez zaopatrywanie ich mówców w wiedzę i umiejętności tworzenia i dzielenia się treściami w ich rodzimych językach za pomocą nośników cyfrowych. Kliknij aby przeczytać więcej o...

Więcej

Zaangażowana humanistyka w Europie (EngHum)

Zapraszamy do lektury artykułu na temat projektu Zaangażowana humanistyka w Europie/Engaged humanities in Europe (Twinning, Horyzont 2020), który opublikowała Komisja Europejska na platformie Research & Innovation/Success stories. Projekt zakończył się w grudniu 2018, a jego wyniki i efekty będą...

Więcej

Ginące języki

Projekt Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji jest realizowany na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas (IDIEZ) w Meksyku oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, jak również z...

Więcej

Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej (Inne-Jezyki)

Inne-jezyki to baza dokumentacji zagrożonych języków, zawierąca informacje i materiały dotyczące zagrożonych odmian językowych stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych...

Więcej

Języki w Niebezpieczeństwie (INNET)

Strona “Języki w niebezpieczeństwie” powstała w ramach realizacji projektu INNET na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego UE, zgodnie z umową projektu nr 284415: Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages (akronim...

Więcej

Korpus współczesnych tekstów łatgalskich

Specjalistyczny korpus (ok. 1 milion słów) zawierający teksty opublikowane w języku łatgalskim (1988–2012) z metadanymi w określonych proporcjach – informacjami o autorze tekstu i czasie i miejscu publikacji. hipilatlit.ru.lv/bonito/run.cgi/first_form  

Więcej