Korpus współczesnych tekstów łatgalskich

Specjalistyczny korpus (ok. 1 milion słów) zawierający teksty opublikowane w języku łatgalskim (1988–2012) z metadanymi w określonych proporcjach – informacjami o autorze tekstu i czasie i miejscu publikacji.

hipilatlit.ru.lv/bonito/run.cgi/first_form