Materiały dla nauczycieli

Dzukowski

Nazwa Dzūkai (Dzukowie, dzukowski) – odnosi się do największej pod względem ilościowym części litewskiej mniejszości narodowej, zamieszkującej północno-wschodnią część Polski – zaraz przy samej granicy polsko-litewskiej w okolicach miasteczka Puńsk i miast Sejny oraz Suwałki. Nazwa “Dzukowie” jest terminem czysto etnograficznym, która wskazuje na odrębną niż w literackiej odmianie wymowę niektórych głosek /t/ i /d/, jako /ts/ i /dz/. Językoznawcy i dialektolodzy używają tego terminu na określenie południowych Auksztocian (lit. pietų aukštaičiai), których mowę cechuje właśnie dzukowanie. Ustalenie, jak liczna jest mniejszość litewska w Polsce nie jest łatwe, ponieważ źródła z różnych lat podają niespójne dane. Szacunkowo jednak można określić, że na tym terytorium zamieszkuje około 5000 do 6000 Litwinów, z których większość stanowią osoby, które w codziennym życiu posługują się odmianą dzukowską.