Języki w Niebezpieczeństwie (INNET)

Strona “Języki w niebezpieczeństwie” powstała w ramach realizacji projektu INNET na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt otrzymał finansowanie z 7. Programu Ramowego UE, zgodnie z umową projektu nr 284415: Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages (akronim nazwy projektu: INNET). Jednym z efektów projektu jest Interaktywna Mapa, która może być dalej rozbudowywana o nowe materiały dydaktyczne dla dowolnej liczby języków ze wszystkich kontynentów.