Ginące języki

Projekt Ginące języki. Kompleksowe modele badań i rewitalizacji jest realizowany na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas (IDIEZ) w Meksyku oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, jak również z udziałem Wired Humanities Project (University of Oregon, Eugene) i Universidad Autonóma de Tlaxcala. Przedmiotem badań są trzy zagrożone języki w dwóch krajach: nahuatl w Meksyku, łemkowski i wilamowski w Polsce.

Głównym celem projektu jest wypracowanie interdyscyplinarnego i kompleksowego modelu badań nad zagrożonymi językami, powiązanego ściśle z teoretycznymi strategiami oraz praktycznymi sposobami ich rewitalizacji. W związku z tym, że w nadchodzących dekadach badane języki mogą ulec głębokim transformacjom oraz częściowej lub całkowitej zagładzie, istotnym zadaniem projektu jest także zgromadzenie, analiza i opracowanie ich dokumentacji lingwistycznej. Dzięki uwzględnieniu tak różnych casusów możliwe będzie stworzenie kompleksowego modelu wraz z wariantami uwzględniającymi specyfikę poszczególnych języków i społeczności. Będzie on przydatny także dla badań i prób rewitalizacji innych zagrożonych języków.